АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ТРИФУН ДРОБЊАК

Адвокат Трифун Дробњак

Адреса:Патријаха Павла 12 15.000 Шабац

Тел.015/352-964

Мобилни:064 22 38 845

www.advtrifundrobnjak.com

Email drobnjakt@ptt.rs

“АДВОКАТ КОЈИ РАСВЕТЉАВА НЕЈАСНЕ ЧИЊЕНИЦЕ У СПОРОВИМА, КОРИСТИ ЉУДСКОМ РОДУ,КАО КАД БИ БИТКАМА И РАНАМА У РАТУ СПАШАВАО ДОМОВИНУ И РОДИТЕЉЕ“
Латинска изрека.
Горе наведена изрека нам говори о значају адвокатуре.

Адвокатура је најслободнија и најнезависнја људска активност..За бављење адвокатуром није вам потребно одобрење државе већ удружења у којем су адвокати.Због тога је она највећи бранилац слобода и права грађана, када су угрожена од стране државе,али од других субјекта,правних лица,предузетника,или појединаца.

Неки ће рећи,да су доста писмени,да данас захваљујући интернету могу да прочитају законе или чак ставове о одређеним правним проблемима.На интернету можете наћи сазнања о болестима и разним поправкама,али опет идете код лекара и мајстора.Да је то тако не би се више ни студирало нити би се учили занати.

Можда вам у неким случајевима није потребан адвокат,али је одлазак у суд за многе један велики стрес,а знате до чега он све доводи,а поготову ако још друга страна има свог адвоката.

Ако је ваш случај јасан,ви ту ништа не губите,јер ће супротна страна платити трошкове вашег адвоката.Зашто би се ви нервирали кад је неко школован да се за вас нервира.

Познато је да адвокати нису омиљени у друштву,али је то због мале групе која је адвокутуру видела да се за кратко време обогати.Мада, то увек нису могли без подршке других субјекта у правосудном систему.

Раније су правници напуштали добра радна места да би се обогатили у адвокатури,а данас људи најчешће иду у адвокатуру,јер немају избора за посао,што ће утицати и на њихов радни приступ.

Код избора адвоката је битно поверење.Морате битни отворени и рећи све што од значаја за ваш предмет.

Морал адвоката је одраз морала и друштва.Као што сви људи ни су морални,тако се дешава и код адвоката,иако знамо да су већином људи морални.